Ansvarsområde

På bestyrelsesmødet i Lillebælt Smakkelaug mandag den 24. september 2018 blev man enig i nedenstående ansvarsområde fordeling.  

Redigeret 23.11.18. JL

Værftet                                         Smakkelauget                                       Vennerne

Værftets bygninger/lokaler          Matroshuset ( lejet af Kommunen)        Arrangementer

herunder Jollehusene                   Nordenskjold                                         PR/Markedsføring

Bedding                                        Ole Lods                                                 Hjemmeside Vennefore.

Broer                                             Susanne                                                 Blokken redaktionel bidrag og

Pæle                                              Henner Friiser (Marsvine Lauget)          distribution til egne medlemmer.

Ude-arealer                                   Mette                                                     Venneforeningens medlemmer

Inventar                                         Støren/Skibsbev. fonden                       Lokaleudlejning i perioden 1.5 – 31.8

Værktøj                                          Svinø jollen 

Maskiner                                        Blokken Redaktio/distribution

Trailere                                           Hjemmeside LS

Truck                                              Medlemmer

Motorer                                          Medlemskaber DFÆL m.m.

Træ                                                 PR/Markedsføring LS

Drage D 419

Bibliotek

Hjemmeside

Blokken – Trykke udgifter og sponsor indtægter

Nøgler/Systemnøgler

PR/Markedsføring – Værftet

Lejekontrakt Chris

Lokaleudlejning – lokaler og bådpladser i perioden fra 1.9 – 30.04

Forsikringer

Arbejdsmiljø/sikkerhed

Beredskabsplaner

Kontakt til Kommunen

Fondraising

Museum i samarbejde med Fa. & Mf. Museum

Foreningen De To Søskende

Jagten ”De To Søskende”

PR/Markedsføring af foreningens aktiviteter

Foreningens medlemmer (der også skal være medlem af Smakkelauget)

REDAKTØREN BEKLAGER AT  DET IKKE STÅR PÆNT PÅ SIDEN, MEN DER ARBEJDES HÅRDT PÅ SAGEN