test

Ansvarsområder

På bestyrelsesmøde i Lillebælt Smakkelaug mandag d. 24/9 2018 er man blevet enige om flg. ansvarsfordeling.

Værftet Smakkelauget Venneforeningen
Værftets bygninger/lokaler Matroshuset  Lejet af kommunen Arrangementer
Jollehusene Nordenskjold Pr/Markedsføring
Beddingen Ole Lods Hjemmeside Venneforening
Maskiner Støren Blokken   Redaktionelt bidrag og  
Truck Smakken distribution til egne medlemmer.
Broer Henner Friiser Lokaleudlejning i perioden 1.5-31.8
Pæle Susanne  
Udearealer Mette  
Værktøj Tove + Pram  
Træ Hjemmeside LS  
Drage Medlemmer  
Bibliotek Medlemskaber DFÆL, TS m.m.  
Blokken udgifter og indtægter PR/markedsføring LS  
Hjemmeside Blokken Redaktion/Distribution  
Nøgler/Systemnøgler    
Pr/markedsføring Værftet    
Lejekontrakt Chris    
Forsikringer    
Lokaleudlejning- 1.9-30.4    
Arbejdsmiljø/sikkerhed    
Beredskabsplaner    
Kontakt til kommunen    
Fundraising Værftet    
Museum i samarbejde med MF og FA     
museum