test

Ekstraforside

Foreningen Lillebælt-Værftet har til formål at drive det gamle Skibs- og bådebyggeri i Middelfart under navnet Lillebælt-Værftet, samt stille lokaliteter til rådighed for Lillebælt Smakkelaug til vedligehold, restaurering og nybygning af træskibe og joller.
Lillebælt-Værftet skal drives som museumsværft og søfartshistorisk center for den nordlige del af Lillebælt med hovedvægten lagt på områdets kystkultur og træskibsbygningstraditioner.
Foreningens formål er tillige at bevare Middelfart Skibs- og Bådebyggeri som en levende arbejdsplads. Foreningen har derfor bortlejet retten til at drive bådebyggeri til bådebygger Chris Domino Larsen.
Foreningen Lillebælt Smakkelaug, den selvejende institution Middelfart Museum og den kommunale institution Fredericia Museum er fødte medlemmer af foreningen.
Til daglig ledes foreningen af en formand, der er udpeget af bestyrelsen.
I forbindelse med Lillebælt-Værftet er der oprettet en støtteforening der har til formål at støtte Lillebælt- Værftet økonomisk. Støtteforeningen Lillebælt-Værftets Venneforening afholder gennem sommerhalvåret en lang række populære aktiviteter i Værftets lokaler. Aktivitetsoversigten kan findes på Venneforeningens hjemmeside, klik på linket øverst på denne side.
Arbejdet med vedligehold af de mange bygninger og både og andre aktiviteter på Lillebælt-Værftet udføres af en lang række af frivillige blandt Lillebælt Smakkelaugs medlemmer. I vinterhalvåret fra september til maj samles blandt andet Torsdagsholdet fra kl. 9 til 15 og hygger sig med de forskellige forefaldne opgaver og projekter, nærmere herom under hjemmesidens ”Aktuelt ”
Har du lyst til at deltage i arbejdet, så meld dig ind i Lillebælt Smakkelaug – se link øverst på denne side. Du er også velkommen til at besøge os en torsdag i vinterhalvåret mellem kl. 9 og 15 for at snuse til stemningen og miljøet og danne dig et indtryk af, om det er noget for dig.
November 2018
Jens Lautrup