test

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen af aflyst pga. covid-19 restriktioner

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

søndag den 15. november 2020 kl. 10.00 i værftets mødelokale

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Valg af referent
pkt. 3 Godkendelse af fuldmagter
Pkt. 4 Formandens beretning
pkt. 5 Kassererens beretning
Pkt. 6 Indkomne forslag
Pkt. 7 Valg til bestyrelsen: på valg er Birgit Teut, Johannes Frederiksen og Jørgen Greve
Pkt. 8
Valg til suppleanter: Michael Andersen er 1. suppleant og Flemming Worsøe er 2. Michael Andersen er på valg
Pkt. 9 Valg af revisor: På valg er Jørgen Illum
Pkt. 10 Valg af revisorsuppleant: På valg er Geert Christensen
pkt. 11 Fastsættelse af kontingent
Pkt. 12 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
Bestyrelsen består i dag foruden de 3 som er på valg af Asta Friis, Doris Engholm, Asger Frederiksen og Peter Uldal, sidstnævnte er udpeget af Smakkelauget.

Inden generalforsamlingen serveres kaffe, rundstykker og en morgenbitter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen