test

Generalforsamling 2021

Lillebæltværftets Venneforening – generalforsamling
7. november 2021 – kl. 10.00

Referat:

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigentInge Nørgård valgtes
2. Valg af referentJohannes Frederiksen valgtes
3. Godkendelse af fuldmagterIngen indkomne
4. Formandens beretningAsger Frederiksen aflagde beretning som godkendtes
5. Kassererens beretningJohannes fremlagde regnskabet der udviste et overskud på 138.953,55 kr.
Under punktet blev det besluttet at kontantkassen ved arrangementets
afslutning for fremtiden optælles af 2 personer, som tillige skriver under på
denne optælling. 
6. Indkomne forslagIngen indkomne forslag
7. Valg til BestyrelsenBirgit Teut, Johannes Frederiksen og Jørgen Greve genvalgtes.
Bestyrelsen består desuden af Asta Friis, Doris Engholm og Asger
Frederiksen, samt Peter Uldal der er udpeget af Smakkelauget
8. Valg af SuppleanterMichael Andersen genvalgtes
9. Valg af RevisorGeert Christensen nyvalgtes
10. Valg af revisorsuppleantAnders Christensen
11. a.)Fastlæggelse af kontingentUændret kontingent 125 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for
husstandsmedlemskab blev vedtaget
11. b.) Overskud til VærftetDet vedtoges at følge bestyrelsens indstilling, at overføre 120.000 kr. af
foreningens overskud til værftet
12. EventueltDer var forslag fra Ina Krarup Nielsen, der ønskede at der blev arbejdet på
at opføre nye toiletter, herunder handicaptoilet.
Geert Christensen foreslog at vi afholdt Danseaftner med god og populær
dansemusik

 

Formandsberetning for Lillebæltværftets venneforening 2021:

Vi var som alt andet i dette land hårdt ramt af coronarestriktionerne de første måneder af vores sæson. Der var ingen arrangementer i hele maj måned. 1. maj mødet var aflyst, revyen blev flyttet til efteråret og ingen koncerter.

Heldigvis blev der givet grønt lys for at op til 100 personer måtte samles under skærpede omstændigheder, så vi kunne gennemføre vore tre højskoledage dog på nedsat kraft. Alle deltagerne fik tilbud om kunne møde to af de tre dage. Det gav meget administrationsbesvær, men en masse glade mennesker. De kunne så vælge at få en trediedel af det indbetalte beløb refunderet eller lade det stå som delvis betaling i 2022. Langt de fleste har valgt at lade pengene stå, så er de jo sikret en plads i 2022. Det blev tre forrygende gode dage hvor alle var så positive fordi det igen var muligt at møde andre mennesker i et godt oplysende samvær. Niels Ole og jeg havde ellers forsøgt ad politiske kanaler at få dispensation så vi måtte være de 135 personer som havde billet i hallen, men nej, politikerne havde mere travlt med at finde en løsning så 50 000 kunne mødes for at overvære en fodboldkamp. Det var der sikkert også flere stemmer i.

Nå men i begyndelsen af juli lysnede det og vi kunne se lysere på tingene. Alle de efterfølgende planlagte arrangementer er blevet gennemført og næsten alle med fuldt hus.

Vore Udstillingssøndage (Åbent hus, som Asta styrer) har igen i år trukket rigtig mange mennesker ned på havnen. Tak til Asta for et pænt stykke arbejde. Der kommer ca. 500 hver gang, og til Pottemagerudstillingen, som var i samarbejde med keramikmuseet var der knap 1100 besøgende.

Det har været stor succes med salg af grillpølser til disse arrangementer.

Vi har i år tjent en del penge på udlejning til diverse arrangementer, som ikke er privatfester.

Eller har vi haft ølsmagning i samarbejde med Kvikly, Folkemusikaften i samarbejde med GUF, Visens skib på besøg, Opera mellem himmel og hav, John Mogensen koncert, Frokostjazz, Daimi koncert samt sangeftermiddag arrangeret af sangkoret Skjold. Langt de fleste med fuldt hus, i hvert fald har alle givet overskud, nogen på grund af tilskud.

Middelfart amatørforening leverede igen i år en formidabel revy og vi fik noget godt mad så disse tre revyaftener var igen en succes, selv om de var skubbet til efteråret. 

Da de gamle træskibe var i havnen sluttede de her , så vi skulle ikke servere morgenmad for besætningerne som vi plejer, men der var god gang i krostuen om aftenen med musikalsk underholdning af Kongebroswingtetten og Bodaic.  

Venneforeningens formål er at skaffe penge til værftets vedligeholdelse, og dette formål har vi til fulde levet op til i år. Det vil I se, når Johannes gennemgår regnskabet.   

Samarbejdet med de øvrige interesanter på værftet har været upåklageligt. Når vi har manglet en stærk mand til at flytte borde og stole, så har smakkelauget altid været leveringsdygtig, det samme gælder folkene fra torsdagsholdet. Tak for det.

Venneforeningen har fået en del nye medhjælpere i år. Det er dejligt med friske kræfter, selv om ”de gamle i gårde” stadig er i fuld vigør. Velkommen til alle nye og tak til alle medhjælpere for I har ydet en stor indsats og altid med godt humør. Det er altid hyggeligt at være sammen, selv om der skal arbejdes.

Jeg har været en del udenlands i sommer, men med det team som vi er nu, så kører det bare i smør, selvfølgelig med Birgit, som er allestedsnærværende, og derfor trækker det store læs.

Tak til alle for at det trods begynderbesvær har været en forrygende sæson.

Hilsen Asger

Formand for venneforeningen