test

Generalforsamling – november 2022

Lillebæltværftets Venneforening’s Generalforsamling d. 6-11-2022 kl. 10.00

Referat:
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent – Ina Krarup Nielsen valgtes.
2. Valg af referent Johannes Frederiksen valgtes
3. Godkendelse af fuldmagterIngen indkomne.
4. Formandens beretningAsger Frederiksen aflagde beretning som godkendtes. Det blev henstillet at der for fremtiden betaltes for anvendelse af vort nye lydanlæg, med betjening af vor nye lydmand Torben.
5. Kassererens beretningJohannes fremlagde regnskabet der udviste et overskud på 255.029,86 kr.
Bestyrelsen indstillede at der overførtes 250.000 kr. til værftet.
6. Indkomne forslagIngen indkomne forslag.
7. Valg til BestyrelsenAsta Friis, Doris Engholm og Asger Frederiksen blev genvalgt.
8. Valg af SuppleanterMichael Andersen genvalgtes og Geert Christensen nyvalgtes.
9. Valg af RevisorHans Jørgen Jensen nyvalgtes.
10. Valg af revisorsuppleantAnders Christensen genvalgtes.
11. Fastlæggelse af kontingentUændret kontingent 125 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for
husstandsmedlemskab blev vedtaget.
12. EventueltDer var forslag om en vis fornyelse i vore arrangementer. Det var/er bestyrelsen opmærksom på og der er allerede aftaler i denne retning, bl.a. danseaften m.v. Der var gentagelse af forslag fra sidste år fra Ina Krarup Nielsen, der ønskede at der blev arbejdet på at opføre nye toiletter, herunder et handicaptoilet. Dette for at sikre Venneforeningen kunne blive ved med at tiltrække et betalende publikum i fremtiden.
Herefter afsluttede Ina generalforsamlingen og Asger takkede Ina for at holde god ro og orden.
Referent: Johannes Frederiksen
Dirigent: Ina Krarup Nielsen