test

Lillebælt Smakkelaug

 

KULTUR SEJLLADS for de 6-16 årige i Middelfart

I anledning af at den Nordiske klinkbygningstradition er optaget på Unesco Verdens Kulturarv den 14/12 2021 og at kulturministrene i de nordiske lande har underskrevet konventionen, der forpligtiger landene til at sikre klinkbygningstraditionen og milijøerne omkring denne for fremtiden, vil vi i Lillebælt Smakkelaug give børn i Middelfart en mulighed for at opleve en sejltur i en klinkbygget Smakkejolle.

Børnene får en kulturel og naturoplevelse, indsigt i en lokal kystkultur, hvor klinkbygningstraditionen er rundet af, samt den specifikke sejltradition, som smakkejollerne repræsentere. Jollerne har været anvendt til fiskeri og transport på Lillebælt og i vinterperioden blev der jagtet marsvin, hvorfra der af spækket, kunne udvindes olie, der blev brugt til lampeolie.

Sejladserne afvikles i uge 26, fra mandag d. 27 juni til fredag d. 1 juli. Der bliver sejlet med to hold børn hver dag, 20 børn på hver hold, fordelt på 6 både. Første hold kl. 10-12, andet hold kl. 13-15.

Onsdag d. 29 juni er reserveret til sejllads med Ukrainske børn.

Mødested: Middelfart Marina, yderste mole, bro 8

Der bliver sejlet i 6 velholdte Smakkejoller, bemandet med erfarende smakkesejlere.

De to smukke klinkbyggede jagter, ”METTE” og ”DE TO SØSKENDE”, vil følge sejladserne på tæt hold.

Tilmelding via dette LINK


Lillebælt Smakkelaug er stiftet d. 21. oktober 1993 med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egns typiske joller. Desuden er det vores formål at beskrive kystkulturen i vores nærområde, dvs. kyststrækningen fra Assens til Båring og fra Årøsund til Trelde Næs på Jyllandssiden.

På de flg. sider kan du finde oplysninger om Smakkelauget generelt, vores Joller og både, hvordan man bliver medlem, hvad vi laver Tirsdag aften og meget mere.