Bestyrelse 2019

 

Oldermand Søren Johansen, 41 57 45 78,  mail : Strib@city.dk

Viseoldermand Asbjørn Trædholm

Kasser Jørgen Illum.

Bestyrelsesmedlem Peder Uldal.

Bestyrelsesmedlem og sekretær Knud Mortensen.

Bestyrelsesmedlem Jen Glinvad Andersen

Bestyrelsesmedlem Jens Lautrup.