test

Støren

 

 

Lillebælt Smakkelaug har, med bistand fra Skibsbevaringsfonden, overtaget jollen vederlagsfrit fra Aalbæk havn. Den 6,5 brt store og 9,3 m lange “Støren” blev bygget omkring 1935 af M. og P. H. Petersen (Middelfart Skibs- og Bådebyggeri) som åben bundgarnsjolle til fisker Hans Hansen i Skagen. For de lokale kendere er den med andre ord en ægte “Herman-jolle”, men har andre linjer end de typiske middelfartjoller. Smakkelaugs-medlemmerne kan koble jollen til personer i byens lokalhistorie, hvilket gør den til et interessant led i fortællingen om værftets egen historie. Efter mange år som bundgarnsjolle, senere ombygget til ramslagsjolle, blev STØREN i 1998 solgt til en bundgarnsfisker i Aalbæk og i 2001 videresolgt til Aalbæk havn til anvendelse som ramslagsjolle og til lejlighedsvise bugseringsopgaver. Hundested glødehovedsmotoren på 29 hk, er bygget så sent som i 1987, hvilket gør den til en af Danmarks yngste motorer af slagsen.  I samarbejde med Skibsbevaringsfonden har smakkelauget udarbejde en plan for bådens bevaring. Jollen har i perioden 2015-20 gennemgået en renovering ved Middelfart Skibs & bådbyggeri samt medlemmer af Lillebælt Smakkelaug.  På sigt skal ramslaget renoveres og monteres, således Jollen igen fremstår som en Ramslagsjolle