test

Støren

Lillebælt Smakkelaug har, med bistand fra Skibsbevaringsfonden, overtaget jollen vederlagsfrit fra Aalbæk havn. Den 6,5 brt store og 9,3 m lange “Støren” blev bygget af M. og P. H. Petersen (Middelfart Skibs- og Bådebyggeri) som åben bundgarnsjolle til fisker Hans Hansen i Skagen. For de lokale kendere er den med andre ord en ægte “Herman-jolle”, men har andre linjer end de typiske middelfartjoller. Smakkelaugs-medlemmerne kan koble jollen til personer i byens lokalhistorie, hvilket gør den til et interessant led i fortællingen om værftets egen historie. Efter mange år som bundgarnsjolle, senere ombygget til ramslagsjolle, blev STØREN i 1998 solgt til en bundgarnsfisker i Aalbæk og i 2001 videresolgt til Aalbæk havn til anvendelse som ramslagsjolle og til lejlighedsvise bugseringsopgaver. Hundested glødehovedmotoren på 29 hk er bygget så sent som i 1987, hvilket gør den til en af Danmarks yngste motorer af slagsen. Båden er i rimelig forfatning, og i samarbejde med Skibsbevaringsfonden skal smakkelauget udarbejde en plan for bådens bevaring. Ramslaget er intakt, og når motoren efterhånden er blevet renoveret, vil jollen kunne udføre pæleslagning i lokalområdet.

 

Arbejdet med at restaurere STØREN er nu så langt at den snart kan søsættes.

Billeder og mere omtale følger snarest