Tirsdag aften

 

 

Tirsdagsholdet

Vi mødes i Værftshallen hver tirsdag kl. 18.15 hvor vi orientere hinanden kort om stort og småt inden vi kaster os over aftenens aktiviteter.

I sommerhalvåret er det primært  sejlads på bæltet der har fokus. Normalt er vi klar til at stævne ud ved 1830-tiden hvis vind og vejr er til det, ellers fortager vi forbedringer på jollerne og hvor der ellers måtte være behov.

I vinterhalvåret vedligeholder og klargør vores joller til næste år sæson. Derudover fortager vi også forbedringer og vedligehold på værfters bygninger samt hvad der eller måtte være af spændende opgaver.

Aftenen afsluttes som regel med kaffe og brød i vores hyggelige smakkestue.

Nedenstående liste er en slags TO-DO liste og er et overblik over de mange aktiviteter og opgaver vi har og hvordan de prioriteres.  Listen revideres løbende og udsendes også på en mailliste ende mailliste, Så vil du med på listen så giv Knud besked. Alle medlemmer af Lillebælt Smakkelaug kan skrive sig på maillisten.

Dato

Revideret den 16/10 2019

 

To Do Liste                                                                                       Tovholder                                   Prioritet

 

At sejle med vores skønne historiske træbåde når                                                                                           1
vejeret er til det.                                                 

Vi skal have det hyggeligt og sjovt                                                                                                                        1

Vi drikker kaffe og spiser kage inden vi køre hjem                                                                                           1

Vedligeholdelse af både

 

NORDENSKJOLD                                                                             Asbjørn                                                  2

HENNER FRIISER                                                                             Knud                                                     2
En bedre pøs findes.
Juletræer på master fremstilles og monteres.
Huller i dørk bores.
Blå nylonræb-fortøjning udskiftes og det ny forsynes
med kødben.
Ekstra åregafler drejes.

OLE LODS                                                                                      Søren
Stråkøl fremstilles og monteres.

SUSANNE                                                                                          Jens                                              2

METTE                                                                                               Jørgen                                          2
METTE hejses på land sammen med andre større både
den 25/9 2019 fra kl. 8.00

STØREN                                                                                             Jens                                              2
Skarb af fribord
Propper hugges af bb side                                
Smøring indenbords med ¾ linolie ¼
M. m.               

PRAMMEN                                                                                       Knud                                             2
Rengøres og smøres med trækfastolie inden vinter.

TOVE                                                                                                  Knud                                             2
Tove pakkes ind i vinter-presenning.

 

Bådprojekter

LYNNE                                                                                                Knud                                             3

SMAKKEN 2-smakke fra Føns                                                      ?                                                    3
Smakken tages udendørs og anbringes vinteren over
under presenning.

FRIIG 2-smakke fra Kolding                                                          Søren                                                    3
Smøres med linolie                                                                                                                            

 

Trailer

Ny trailer                                                                                           ?                                                    2
Ny skærm indkøbes og skiftes.
Refleks genmonteres på skærm.
Fastgørelse af lys-bom løses.
Bremser-kabler og bremser smøres.
Dæktryk og lys kontrolleres.
2x Dobbelt-ruller indkøbes med lang pind ca. 60cm
Rør ø50mm med propper til kopi af registreringsattest
indkøbes og monteres på trailer.
Kopi af registreringsattest fremskaffes
Nøgle til hængelås udstyres med nøgleskilt og hænges
i nøgleskab.
Aller møtrikker og bolte smøres
Håndtag til spil. Hvor gør vi af det?
Fastnøgle til justering af ruller. Hvor gør vi af den?
Alle møtrikker og bolte smøres

Gammel trailer                                                                                ?                                                    2
Bremser-kabler og bremser smøres
Dæktryk og lys kontrolleres
Rør ø50mm med propper til kopi af registreringsattest
indkøbes og monteres på trailer.
Kopi af registreringsattest fremskaffes
Nøgle til hængelås udstyres med nøgleskilt og hænges
i nøgleskab
Trækbælte på spil skiftes
Håndtag til spil. Hvor gør vi af det?
Fastnøgle til justering af ruller. Hvor gør vi af den?
Alle møtrikker og bolte smøres

 

Område ansvarlige

Jollehuset                                                                                          Søren                                            2
Oprydning og klargøring til vinterbrug

Matroshuset                                                                                    Knud                                             2
Oprydning før vintersæson   
                                                     

Vedligeholdelse af bådmotor

Honda påhængsmotor                                                                   Knud                                             3
Fremstilling af kiler til beslag SMAKKEN, SUSANNE og
HENNER FRIISER

Hundested motor                                                                           ?                                                    ?