test

Støren-renovering

 

Ved Lillebælt Værftet står der et telt med en grøn jolle. Flere af Smakkelauget’s medlemmer og forbipasserende har spurgt hvad det er for en jolle og hvad er planen med den. Jollen, der hedder Støren, er ejet af Lillebælt Smakkelaug og det er medlemmer i lauget, der i samarbejde med bådebygger Chris Domino Larsen, Middelfart skibs- og Bådbyggeri, og Skibsbevaringsfonden har foretaget arbejdet med at restaurere den.

Men først lidt forhistorie. I efteråret 2015 blev Lillebælt Smakkelaug kontaktet af Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden, som havde kendskab til en bundgarnsjolle det måske kunne være interessant for Smakkelauget at overtage. Den 2. oktober 2015 spurgte Tom Rasmussen, Skibsbevaringsfonden: ”Er der kommet noget ud af jeres drøftelser omkring overtagelse af Støren? Båden er ifølge papirerne bygget i 1933, da Middelfart Skibs og Bådebyggeri var blevet overtaget af Peter Herman og Marius Petersen. Det må i så tilfælde være en af de allerførste ”Herman”-er og bør derfor være meget aktuel som bevaringsobjekt.” Med disse oplysninger blev det interessant at bevare jollen i Lillebælt Smakkelaug’s regi.

Den 23. december samme år modtog vi en ny erklæring som gav Støren status som et bevaringsværdigt fartøj: “Støren blev bygget af Marius og Peter Herman Petersen (Middelfart Skibs og bådebyggeri) som en åben bundgarnsjolle til bundgarnsfiskeri på Skagen. Bygherre Hans Jacob Hansen Skagen, der var en af 5 fiskere der rejste til Skagen fra Skrillinge Strand ved Middelfart i 1921 for at drive bundgarnsfiskeri ved Skagen. Båden er bygget af lærk (fyr) på eg, længde 9,29 m, bredde 3,0 m, dybgående 1,20 m, bruttoregister 6,27 ton. Støren var oprindeligt udstyret med en 4 takts Hein-motor fra 1933. Da Lillebælt Smakkelaug overtog Støren var der installeret en Hundested glødehovedsmotor på 29 HK, bygget i 1987. Hvilket gør den til en af Danmarks yngste motorer af slagsen. Støren fremstår i nær oprindelig stand. Kun meget lidt træ er skiftet ud i jollen. Ejerne ønsker at bevarejollen med sin nuværende ramslags-rigning. Det er på grundlag af disse momenter, at jollen erklæres som bevaringsværdigt fartøj.” 

Bådebygger Peter Herman Petersens skibs- og bådebyggerværktøj samt skibstømrerkiste kan ses i Middelfart Museums udstillingshus på Sildemarken. Det var et fantastisk tilbud fra Skibsbevaringsfonden at Lillebælt Smakkelaug kunne overtage og med midler fra Skibsbevaringsfonden restaurere Støren, som er bygget på her på værftet, hvor vi også kan fremvise det værktøj Peter Herman Petersen sandsynligvis har anvendt. Den før nævnte Hundested glødehovedsmotor på 29 HK er fra 1987 og har gennemgået en totalrestaurering, foretaget af et hold af Lillebælt Smakkelaug’s medlemmer der har færdighederne samt ekspertisen i top, når det gælder bådebygning og motormekanik. Totalrenoveringen eller måske snarere genopbygningen af jollen og dens motor er nu i vinteren 2020 næsten afsluttet, og vi kan glæde os til en forventet søsætning d. 6. juni som er havnens dag. Da skal vi med manér fejre det flotte arbejde, som Chris og Smakkelauget’s arbejdshold har udført på bundgarnsjollen Støren og på den tilhørende motor.  Lillebælt Smakkelaug håber disse oplysninger om Størens historie, vil give en forståelse for hvorfor det netop blev denne store restaureringsopgave Lillebælt Smakkelaug gik ombord i.