test

Tirsdagsholdet

Vi møder op på værftet hver tirsdag kl. 18.00. Og kl. 18.15 orientere vi hinanden kort om stort og småt inden vi kaster os over aftenens aktiviteter. Ca. kl. 21.00 drikker vi kaffe og spiser kage inden vi køre hjem.

Denne skrivelse (to-do liste) revideres løbende  To-do listen giver overblik over de mange aktiviteter, hvordan disse prioriteres og hvem der er tovholder.

Dato

Udsendt den 24/9 2019

 

To Do Liste                                                                                       Tovholder                                   Prioritet

 

At sejle med vores skønne historiske træbåde når                                                                                       1
vejeret er til det.                                                 

Vi skal have det hyggeligt og sjovt                                                                                                             1

Vi drikker kaffe og spiser kage inden vi køre hjem                                                                                       1

Kagelisten

Knud                   3/9
Leif                    10/9
Jørgen G            17/9
Jørgen Illum       24/9
Kristian               1/10

 

Vedligeholdelse af både

 

NORDENSKJOLD                                                                             Asbjørn                                            2

HENNER FRIISER                                                                             Knud                                              2
En bedre pøs findes.
Juletræer på master fremstilles og monteres.
Huller i dørk bores.
Blå nylonreb-fortøjning udskiftes og det ny forsynes
med kødben.
Ekstra åregafler drejes.

OLE LODS                                                                                          Søren                                             2
Stråkøl fremstilles og monteres.

SUSANNE                                                                                          Jens                                               2

METTE                                                                                               Jørgen                                            2
METTE hejses på land sammen med andre større både
den 25/9 2019 fra kl. 8.00

STØREN                                                                                             Jens                                              2
Skrab af fribord
Propper hugges af bb side                                
Smøring indenbords med ¾ linolie ¼
M. m.               

PRAMMEN                                                                                          Knud                                             2
Rengøres og smøres med trækfastolie inden vinter.

TOVE                                                                                                  Knud                                             2
Tove pakkes ind i vinter-presenning.

 

Bådprojekter

LYNNE                                                                                                Knud                                             3

Montering af øverste bord

Fremstilling af  manglende dørk

Fremstilling af manglende rorbeslag

SMAKKEN 2-smakke far Føns                                                                  ?                                                3
Smakken tages udendørs og anbringes vinteren over
under presenning.

FRIIG 2-smakke fra Kolding                                                                    ?                                                 3
Smøres med linolie                                                                                  ?                                                 2

 

 

 

Trailer

Ny trailer                                                                                                ?                                                 2
Ny skærm indkøbes og skiftes.
Refleks genmonteres på skærm.
Fastgørelse af lys-bom løses.
Bremser-kabler og bremser smøres.
Dæktryk og lys kontrolleres.
2x Dobbelt-ruller indkøbes med lang pind ca. 60cm
Rør ø50mm med propper til kopi af registreringsattest
indkøbes og monteres på trailer.
Kopi af registreringsattest fremskaffes
Nøgle til hængelås udstyres med nøgleskilt og hænges
i nøgleskab.
Aller møtrikker og bolte smøres
Håndtag til spil. Hvor gør vi af det?
Fastnøgle til justering af ruller. Hvor gør vi af den?
Alle møtrikker og bolte smøres

Gammel trailer                                                                                       ?                                                  2
Bremser-kabler og bremser smøres
Dæktryk og lys kontrolleres
Rør ø50mm med propper til kopi af registreringsattest
indkøbes og monteres på trailer.
Kopi af registreringsattest fremskaffes
Nøgle til hængelås udstyres med nøgleskilt og hænges
i nøgleskab
Trækbælte på spil skiftes
Håndtag til spil. Hvor gør vi af det?
Fastnøgle til justering af ruller. Hvor gør vi af den?
Alle møtrikker og bolte smøres

 

Område ansvarlige

Jollehuset                                                                                          Søren                                             2
Oprydning og klargøring til vinterbrug

Matroshuset                                                                                       Knud                                              2
Oprydning før vintersæson   
                                                     

Vedligeholdelse af bådmotor

Honda påhængsmotor                                                                         Knud                                              3
Fremstilling af kiler til beslag SMAKKEN, SUSANNE og
HENNER FRIISER

Hundested motor                                                                                   ?                                                 ?

 

Husk også

Ekstraordinær generalforsamling                               torsdag den 3/10 2019 Kl. 19.00

Afrigger-middag                                                       fredag den 25/10 2019 Kl. 18.00

Ordinær generalforsamling                                        torsdag den 21/11 2019 kl. 19.00

Julefrokost                                                               fredag den 6/12 2019 Kl. 18.00