test

Torsdagholdet

 

Opgaver/Projekter  TORSDAGSHOLDET                                                   27.02.2021

 

Design og produktion af en LV bænk: Startet jan. 21 – Kurt Jochumsen –

 Kasse til medlemshvervningsblanketter: Startet 20.02.21 – Harald P.

 Totalrenovering af Børresen Dragen:  Startet 27.07.17 – Jens Bødker, Chr. Just, Jens Køstner, Kurt Jochumsen, Kristian Madsen,  Christian Thomsen, Ole Mathiesen, Claus Blæsbjerg

Totalrenovering af bundgarnsjollen Støren: Startet 2016 – Poul M. Christensen, Erik Hartwell, Peter Juul Rasmussen, Chris Domino Larsen

Beklædning af hammeren ved beddingen: Start nov. 2020: Fl. Kjærgaard, Thorkild P

Ny rig og sejl til Skibsladner jolle: Start nov. 2020: Jens G, Lui Dyg

 Renovering af Knarr: Starter 0kt. 19 – Erling Storm, Bent Overby, Jørgen Nielsen, Søren S, Jens G,

 Renovering og opmåling af sejljollen SVIP: Starter ultimo okt. 2020

Rep. af tværstivere i taget på den store hal. Startet okt. 19 – Kaj Lund, første del er udført sept. 2020

 Maling af port, vinduer og dør i Matroshuset: Starter efterår 2020 – Thorkild

 Rep. af Løbet: Den del ude i vandet fjernes og det på stenglaciset renoveres.

Overdækning af udendørs udstillingsjoller: Start dec. 19 – Kaj Lund tegning

 Nyt tag på Spilhuset:  udsat til et evt. nyt byggeri er afsluttet.

 Rep. af råd i soklen de to Jollehuse.: Starter 22.10.20 –, Kaj L, Vagn O, Klaus T, Bent O

 Tjæring af tag på Jollehusene: starter forår 2020 – Kaj Lund – 1. hus afsluttet juni 2020

 Maling af gavlen mod nord i den store hal: Starter 2021

 Rep. Af Bedding, beton samt kajkanten.  Jens L, Viggo N, Jens G

 Salg af metalskrot samt glaslåger til brusebad:

 Projekt motor pram Mogens:

 2 infotavler LV & LS:

 Beredskabsvogn: Sækkevogn m/brandtæppe og CO2 slukker: Startet ?

 Maling af gulv i Matroshuset:

 Ny vest dør i Matroshuset:

Fremstilling af stativer til klodser til brug på Bedding m.m:

 Maling af sokkel på hele værftets bygning:

 Maling af vinduer, døre og vægge i den store hal, hvor det trænger:

 Rep. af bro udfor Smakkestuen:

 Oprydning i trælager:

 

 

AFSLUTTEDE OPGAVER/PROJEKTER:

 

Totalrenovering af bundgarnsjollen Støren:    Startet 2016 – Poul M. Christensen, Erik Hartwell, Peter Juul
Rasmussen, Chris Domino Larsen. Afsluttet Juni 2020

Udskiftning af lamper i den store hal til LED: Starter 14. sept. 2020 – Trap+: Afsluttet sept. 2020

Flagmast : Startet 2017 – afsluttes ultimo april 2020. Lui Dyg, Kaj Lund, Niels F. Autzen, Thorkild P. m.fl.
Afsluttet 13.09.20

Rep. af borde til Venneforeningen: Starter okt. 19 – Harald P – afsluttet nov. 19

Færdigmontering af udsug: Startet jan 2020 – Johannes F. Afsluttet maj 2020

Nivellering af betongulvet ved båndsav/sug: – januar 2020 – Peder Oscar, Bent O, Kristian M m.fl –afsluttet 16. jan 2020

Renovering af Svinøjollen: Startet 2017- Graham Sidney, Niels Friis Autzen, Jens Glindvad. Afsluttet maj
2020

Rengøring og gennemgang af Ulriksen motorjollen: Startet nov.19 – Jens G. Afsluttet dec. 19

Plankebord i lærk til kunde: Startet dec. 19 – Harald P. Afsluttet maj 2020

Nye scene trapper: startet marts 20 – Harald P. Afsluttet maj 2020

4 små trapper til Matchrace Centeret: startet marts 20 – Kurt Jochumsen. Afsluttet 1. april 20

Sponsortavle til opsætning i den store hal: Startet feb. 20 – Kurt Jochumsen – Afsluttet april 2020