Torsdagholdet

 

Opgaver/Projekter                                                      08.11.19

 

Flagmast : Startet 2017 – afsluttes ulitmo april 2020. Lui Dyg, Kaj Lund, Niels F. Autzen, Thorkild P. m.fl.

Renovering af Svinøjollen: Startet 2017- Graham Sidey, Niels Friis Autzen, Jens Glindvad

Totalrenovering af Børresen Dragen: Startet 27.07.17 – Jens Bødker, Chr. Just, Jens Køstner, KurtJochumsen, Kristian, Jens Lautrup

Totalrenovering af bundgarnsjollen Støren: Startet 2016 – Poul M. Christensen, Erik Hartwell, Peter Juul
Rasmussen, Chris Domino Larsen

Etablering af bad og omklædning i kontoret: Startet okt. 19 – Flemming K. m.fl.

Rep. af borde til Venneforeningen: Startet okt. 19 – Harald P

Færdigmontering af udsug: Startet okt. 19

Rep. Af Bedding, beton samt kajkanten.: Startet 29.11-18 – Jens L, Viggo N, Jens G.

Renovering af Knarr: Startet 0kt. 19 – Erling Storm, Bent Overby, Jørgen Nielsen, Søren, Jens G.

Nevillering af betongulvet ved båndsav/sug: – dec. 19 – Peder Oscar, Bent O, Kristian

Renovering af Ulriksen motorjollen:

Renovering og opmåling af sejljollen SVIP: Starter ultimo april 2020

Rep. af Løbet: Den del ude i vandet fjernes og det på stenglaciset renoveres.

Overdækning af udendørs udstillingsjoller:

Nyt tag på Spilhuset: udsat til et evt. nyt byggeri er afsluttet.

Rep. af råd i soklen til venstre for indgangen til Museums – Jollehuset.

Ny vest dør i Matroshuset:

Fremstilling af stativer til klodser til brug på Bedding m.m:

Maling af sokkel på hele værftets bygning:

Maling af vinduer, døre og vægge i den store hal, hvor det trænger: