Torsdagholdet

Opgaver/Projekter pr.  11.04.19

Rep./fornyelse af opslagskasser: Startet 08.11.18 – Harald Pedersen- Afsluttet 22.11.18

Rep. Og maling af døre i Jollehusene: Startet 04.10.18 – Jørgen Illum, Jens Glindvad –  Afsluttet 28.02.19

Nyt tagpap på vest siden af taget på den store hal: Startet 2017 – Kaj Lund – Afsluttet OKT. 18

Mærkning af alt værktøj: Startet 26.10.18 – Jens Lautrup –  Afsluttet jan. 19

Fadølsbar på hjul til Venneforeningen: Startet 11.10.18 – Harald Pedersen – Afsluttet nov. 18

Nye strøer, gangbroen fra bedding til Smakkestuen: Startet 10.01.19 – Vagn, Jørgen G, Klaus, Afsluttet

Reparation af Jollebroen: Startet 24.11.18 – Jens Glindvad, Rudolf Reimer, Vagn, Jørgen G., Klaus, Afsluttet

Maling af de hvide vinduer i Jollehusene – Startet 22.09.18 – Afsluttet okt. 18

Overdækning af udendørs træ lager: Startet 03.10.19 Bent Overby, Peder Oscar – Afsluttet 21.02.19

Renovering af Svinøjollen: Startet 2017- Graham Sidey, Niels Friis Autzen, Jens Glindvad

Flagmast : Startet 2017 – Lui Dyg, Kurt Kragh, Kaj Lund

Totalrenovering af Børresen Dragen: Startet 27.07.17 – Jens Bødker, Chr. Just, Jens Køstner, Kurt Jochumsen, Jens Lautrup

Totalrenovering af bundgarnsjollen Støren: Startet 2016 – Poul M. Christensen, Erik Hartwell, Peter Juul Rasmussen, Chris Domino Larsen

Rep. Af udvendige skinner og skinneføring til Bloksaven: Startet 15.11.18 – Bent Overby, Peder Oscar

Ny opslagstavle til jollehuset 120 x 80 cm: Startet 29.11.18 – Harald Pedersen. – Afsluttet 28.03.19

Nyt køkken på 1. sal: Startet 22.11.18 – Harald Pedersen. –  Afsluttet 28.03.19

Rep. af broen ved siden af Løbet: Startet 31.01.19 – Vagn, Klaus

Nyt tag på Spilhuset: Startet 01.11.18- Kaj Lund

Rep. Af Bedding, beton samt kajkanten. Startet 29.11-18 – Jens L, Viggo N, Jens G.

Fjerne alger på broerne: Startet 20.03.19 – Jens L

Færdigmontering af udsug: Starter maj 19

Nivellering af betongulvet ved båndsav/sug: Starter oktober 2019

Vedligeholdsplan for alle bygninger: Startet 23.10.18 – Kaj Lund, Jens Lautrup

Overdækning af udendørs udstillingsjoller:

Støbe benene på udstillingsteltet udfor trælageret fast i beton.

Ny vest dør i Matroshuset:

Vinduer i portene til spantegulvet: Afventer endelig tegning over evt. nybygning af hal og kantine

Rep. Af Løbet: Den del ude i vandet fjernes og det på stenglaciset renoveres.

Fremstilling af stativer til klodser til brug på Bedding m.m:

Maling af sokkel på hele værftets bygning:

Maling af vinduer, døre og vægge i den store hal, hvor det trænger: