Torsdagholdet

 

Opgaver/Projekter                                                      25.08.19

 

Flagmast : Startet 2017 – Lui Dyg, Kurt Kragh, Kaj Lund m.fl.

Renovering af Svinøjollen: Startet 2017- Graham Sidey, Niels Friis Autzen, Jens Glindvad

Totalrenovering af Børresen Dragen: Startet 27.07.17 – Jens Bødker, Chr. Just, Jens Køstner, Kurt Jochumsen, Jens Lautrup

Totalrenovering af bundgarnsjollen Støren: Startet 2016 – Poul M. Christensen, Erik Hartwell, Peter Juul Rasmussen, Chris Domino Larsen

Etablering af bad og omklædning i kontoret: Starter okt. 19

Færdigmontering af udsug: Starter okt. 19

Rep. Af Bedding, beton samt kajkanten. Startet 29.11-18 – Jens L, Viggo N, Jens G.

Renovering af Knarr: Starter 0kt. 19

Renovering af Ulriksen motorjollen:

Rep. Af Løbet: Den del ude i vandet fjernes og det på stenglaciset renoveres

Overdækning af udendørs udstillingsjoller:

Støbe benene på udstillingsteltet udfor trælageret fast i beton.

Nyt tag på Spilhuset: Kaj Lund

Nivellering af betongulvet ved båndsav/sug:

Ny vest dør i Matroshuset:

Vinduer i portene til spantegulvet: Afventer endelig tegning over evt. nybygning af hal og kantine

Fremstilling af stativer til klodser til brug på Bedding m.m.:

Maling af sokkel på hele værftets bygning:

Maling af vinduer, døre og vægge i den store hal, hvor det trænger: