Torsdagholdet

 

Opgaver/Projekter                                                      15.3.20

Flagmast : Startet 2017 – afsluttes ultimo april 2020. Lui Dyg, Kaj Lund, Niels F. Autzen, Thorkild P. m.fl.

Renovering af Svinøjollen: Startet 2017- Graham Sidey, Niels Friis Autzen, Jens Glindvad

Totalrenovering af Børresen Dragen: Startet 27.07.17 – Jens Bødker, Chr. Just, Jens Køstner, Kurt Jochumsen, Kristian Madsen, Jens Lautrup

Totalrenovering af bundgarnsjollen Støren: Startet 2016 – Poul M. Christensen, Erik Hartwell, Peter Juul Rasmussen, Chris Domino Larsen

Etablering af bad og omklædning i kontoret: Starter okt. 19 – Flemming K., Thorkild P

Rep. af borde til Venneforeningen: Starter okt. 19 – Harald P – afsluttet nov. 19

Færdigmontering af udsug: Startet jan 2020 – Johannes F.

Rep. Af Bedding, beton samt kajkanten. Startet 29.11-18 – Jens L, Viggo N, Jens G.

Renovering af Knarr: Starter 0kt. 19 – Erling Storm, Bent Overby, Jørgen Nielsen, Søren S, Jens G,

Nivellering af betongulvet ved båndsav/sug: – januar 2020 – Peder Oscar, Bent O, Kristian M m.fl – afsluttet 16. jan 2020

Rengøring og gennemgang af Ulriksen motorjollen: Startet nov.19 – Jens G. Afsluttet dec. 19

Renovering og opmåling af sejljollen SVIP: Starter ultimo april 2020

Plankebord i lærk til kunde: Startet dec. 19 – Harald P

Nye scene trapper: startet marts 20 – Harald P

Rep. af tværstivere i taget på den store hal. Startet okt. 19 – Kaj Lund

Rep. af Løbet: Den del ude i vandet fjernes og det på stenglaciset renoveres.

Overdækning af udendørs udstillingsjoller: Start dec. 19 – Kaj Lund tegning

Nyt tag på Spilhuset: udsat til et evt. nyt byggeri er afsluttet.

Sponsortavle til opsætning i den store hal: Startet feb. 20 – Kurt Jochumsen –

Udskiftning af lamper i den store hal til LED: Starter 11. maj 2020 – Trap+

Rep. af råd i soklen til venstre for indgangen til Museums – Jollehuset.: Starter april 20 

Tjæring af tag på Jollehusene: starter forår 2020 – Kaj Lund

Ny vest dør i Matroshuset:

Fremstilling af stativer til klodser til brug på Bedding m.m.:

Maling af sokkel på hele værftets bygning:

Maling af vinduer, døre og vægge i den store hal, hvor det trænger: