test

Torsdagholdet

 

 

Opgaver/Projekter                                                                        31.09.2021

 

Produktion af 12 LV bænke: starter okt. 21 Kurt Jochumsen

Totalrenovering af Børresen Dragen:  Startet 27.07.17 – Jens Bødker, Chr. Just, Jens Køstner, Kurt Jochumsen, Kristian Madsen,  Christian Thomsen, Ole Mathiesen, Claus Blæsbjerg

Beklædning af hammeren ved beddingen: Start nov. 2020: Fl. Kjærgaard, Thorkild P

Renovering af Knarr: Starter 0kt. 19 – Erling Storm, Bent Overby, Jørgen Nielsen, Søren S, Jens G,

Renovering og opmåling af sejljollen SVIP: Starter ultimo juni 2021 Jens B, Ole M

Rep. af tværstivere i taget på den store hal. Startet okt. 19 – Kaj Lund, Vagn første del er udført sept. 2020 2. del maj 2021, 3. del efteråret 2021

Maling af port, vinduer og dør i Matroshuset: Starter efterår 2020 – Thorkild

Rep. af Løbet: Den del ude i vandet fjernes og det på stenglaciset renoveres.

Overdækning af udendørs udstillingsjoller: Start dec. 19 – Kaj Lund tegning

Nyt tag på Spilhuset:  udsat til et evt. nyt byggeri er afsluttet.

Rep. af råd i soklen de to Jollehuse.: Starter 22.10.20 –, Kaj L, Vagn O, Klaus T, Bent O

Tjæring af tag på Jollehusene: starter forår 2020 – Kaj Lund – 1. hus afsluttet juni 2020

Maling af gavlen mod nord i den store hal: Starter 2021

Rep. Af Bedding, beton samt kajkanten.  Jens L, Viggo N, Jens G

Salg af metalskrot samt glaslåger til brusebad:

Renovering af Styrehuset, afrensning, maling små rep.: Starter okt. 2021

Ekstra skab til Naturpark Lillebælt i jollehuset: Starter okt. 2021

Beredskabsvogn: Sækkevogn m/brandtæppe og CO2 slukker: Startet ?

Maling af gulv i Matroshuset:

Ny vest dør i Matroshuset:

Fremstilling af stativer til klodser til brug på Bedding m.m:

Maling af sokkel på hele værftets bygning:

Maling af vinduer, døre og vægge i den store hal, hvor det trænger:

Rep. af bro udfor Smakkestuen:

Oprydning i trælager:

 

 

Kasse til medlemshvervningsblanketter: Startet 20.02.21 – Harald P. Afsluttet maj 2021

Projekt motor pram Mogens: Kasseret, overgivet til Naturpark Lillebælt maj 2021

Ny rig og sejl til Skibsladner jolle: Start nov. 2020: Jens G, Lui Dyg afsluttet maj 21

2 infotavler LV & LS: Startet nov. 2020 Harald P, Afsluttet maj 2021

Totalrenovering af bundgarnsjollen Støren: Startet 2016 – Poul M. Christensen, Erik Hartwell, Peter Juul Rasmussen, Chris Domino Larsen: Afsluttet juni 2021

Design og produktion af en LV bænk: Startet jan. 21 – Kurt Jochumsen – 9 bænke færdig 27.05.21