test

Værftet historie

Lillebælt Værftet – redning af et stykke kystkultur

I dagene op mod julen 1997 var der ekstraordinær travlhed i Middelfart Museums kontorer i Knorregade.

Den 3. december havde en række medlemmer af Lillebælt Smakkelaug og Middelfart Museum stiftet Foreningen Lillebælt-Værftet ; der lå tilsagn om støtte fra en række fonde og pengeinstitutter, og Middelfart Kommune havde netop givet et stort beløb. Der blev drukket lidkøb med skibsbygger Mogens Hansen,  og de to parters advokater ilede rundt fra part til part og ca. en uge før jul kunne vi alle skrive under. Købet af det mere end 140 år gamle bådebyggeri på Middelfart Havn var en realitet.

150 års bådebyggeri på Middelfart Havn.

Årene fra omkr. 1830 til 1870 var gyldne tider for den danske søfart. Det var kornsalgstiden, hvor Danmarks handel med omverdenen, ikke mindst England, steg fra år til år. Fra de kendte søfartssamfund sejlede skonnerter, barker og brigger på langfart over de 7 have. Men først og fremmest pilede hundreder og atter hundreder af små jagter og galeaser rundt på fjorde og bælter og varetog den største del af transporten mellem landsdelene. Sø-købstæder, skipper- og øsamfund blomstrede, og det var i disse år, væsentlige dele af det danske kystmiljø blev skabt. Først kom jernbanerne og begyndte at vende landet indad; en proces, der i disse år fuldbyrdes ved de sidste store brobyggerier.

I 1850érne skød små og store skibsbyggerier op ved vore kyster.

Det var i ordets egentlige forstand “værfter”, steder hvor man kunne “værfe”, dvs. smide et par bjælker og lægge kølen til et skib højst et par skure omkring, sådan som man endnu ser på Jacobsens Plads i Troense.

Det var også sådan, skibsbygger-familien Illum (Petersen) fra Sydfyn (Illumø) startede ved Middelfart. Hans Illum anlagde skibsværftet “Sølyst” på Skrillinge Strand (aktivt 1850-75), mens broderen Mads Illum omkring 1855 lagde bedding på ydersiden af vestmolen ved den i 1837 indviede Middelfart Havn. Og mens Hans Illum byggede en lang række større skibe, specialiserede Mads Illum sig i at bygge “lillebæltsjoller”, smakkejoller på 19-23 fod til brug ved marsvinefangst, fiskeri og lodseri, samt fra slutningen af 1890èrne hoved- og slæbejoller til det fremvoksende bundgarnsfiskeri.

Værftet igennem årene:

1855-1907 drives værftet af Mads Illum Petersen, bror til Hans Illum Petersen “Sølyst”, de sidste år var Mads’ søn Hans C. Illum Petersen medindehaver.

1879 den første bygning (et skur) opføres.

1907-1909 drives værftet af bådebyggerne Bredtved og Ingvorsen, efter fallit flyttede de til Esbjerg.

1904 bloksav og halvtag opstilles på værftet (er stadig i brug på værftet).

1909 opføres den første ophalerbedding

1909-1913 drives værftet af Hans Carl Christiansen.

1913-1933 drives værftet af N.M. Jespersen.

1926 opføres det første indendørs værksted.

1933-1949 værftet overtages og drives af Herman Petersen og Marius Petersen.

1933 ny ophalerbedding etableres.

1949 den nuværende værftshal opføres (en kornlade fra domænegård i Frørup ved Christiansfeld nedtages og opføres i Middelfart.

1949 Jens Jørgen Hansen og Robert Petersen (søn af  Marius Petersen) overtager ved Herman Petersens død dennes œ-part.

Tre skibsbygmestre:

Jens Jørgen Hansen, (1949-1974) ) f. 1906  d. 1994.
Mogens Hansen, (1974-1997) f. 1931.
Robert Pedersen, (1949-1982) f. 1919 – d. 1991. ( fra venstre)

1955-1974 Marius Petersens œ-part overtages af Robert Petersen og Jens Jørgen Hansen.

1963 opføres nyt værksted og kontor i gasbeton.

1974-1982 Mogens Hansen overtager faderen Jens Jørgen Hansens œ-part og driver værftet sammen med Robert Petersen.

1982-1997 Mogens Hansen overtager Robert Petersens œ-part og driver værftet indtil 1997.

1998 Værftsbygningerne og Middelfart Skibs- og Bådebyggeri overtages af Foreningen Lillebælt-værftet med henblik på bevarelse og videreførsel af træskibsbyggertrationerne på stedet. Foreningen er stiftet af Lillebælt Smakkelaug, Middelfart Museum og Fredericia Museum.

1998-2002 Værftsbygningerne gennemgår en gennemgribende renovering, der etableres udstillings- og undervisningslokale, og der etableres jolleloft. Der bliver givet støtte til disse arbejder af Friluftsrådet, Lokale- og anlægsfonden, Middelfart Kommune, Middelfart Sparekasse. Arbejdet bliver udført af medlemmer af Lillebælt Smakkelaug og elever fra Odense Tekniske Skoles træafdeling.

2002 Ophalerbeddingen bliver renoveret, med helt nye vogne.

Arbejdet bliver udført af medlemmer af Lillebælt Smakkelaug med økonomisk støtte fra Middelfart Kommune.

2003-2004 Der opføres 2 jollehuse på værftets grund mod Sildemarken.

Husene er henholdsvis 20 x 5 m og 18 x 5 m. Husene er opført delvist ude i vandet, således at man kan sejle ind i det længste hus. Huset rummer værkstedsfaciliteter til brug ved langtidsrestaureringer.

Det andet hus indrettes som maritim udstillingsbygning, og blev indviet i 2006, hvor bl.a. de af Middelfart Museum og Lillebælt Smakkelaugs indsamlede joller skal udstilles permanent.

Arbejdet med opførelsen er igen sket med deltagelse af tømrerlærlinge fra Odens Tekniske skoles træafdeling samt medlemmer af Lillebælt Smakkelaug.

Byggeriet har kunnet gennemføres gennem donationer fra: Fonden Realdania, Lokale- og anlægsfonden, Middelfart Industriforenings Fond, Friluftsrådet, Danske Bank, Middelfart og Middelfart Sparekasse.

Indtil 1950’erne havde bådebyggeriet især levet af at bygge bundgarns- og smakkejoller, men fra slutningen af 50’erne begyndte værftets storhedstid med byggeri af en lang række fiskekuttere til Esbjerg og specielt Thyborøn, hvor fiskeskipper Hans Kirk var den helt store aftager, den største kutter der er bygget på værftet var “Jens Kirk” på 75 tons, bygget til Hans Kirk i 1971. Beskæftigelsen var i disse år op til en snes mand.
Med nedgangen for dansk fiskeri var det i slutningen af 1980’erne slut med trækuttere til fiskeriet. Og igennem 1990’erne blev værftets hovedbeskæftigelse reparation af gamle træskibe  et område, hvor Mogens Hansen og hans folk på grund af deres kvalititetssans og dygtighed havde et godt ry.

Lillebælt-Værftet har fortsat denne reparations virksomhed, ikke mindst fordi det lykkedes at få foretaget en større renovering af værftets bedding, således at vi kan servicere træskibene i vores nær område. Værftet har ligeledes indenfor det sidste år bygget 3 nye joller, således at vi har kunnet holde jollebygningstraditionen i hævd.

Lillebælt-Værftets nye jollehuse, der blev indviet i løbet af sommeren 2004 vil føje en ny dimension til det i forvejen enestående miljø på Middelfart Gammel Havn.

Foreningen Lillebælt-Værftet og Lillebælt Smakkelaug er glade for og stolte over at det er lykkedes at bevare og udbygge dette kulturhistoriske miljø, til glæde for alle vore medlemmer, men ikke mindst til de mange marinehistoriske interesserede personer der gæster os hvert år.

Hele denne udvikling havde naturligvis ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke vi havde fået opbakning fra Middelfart Kommune, dels igennem en bevarende lokalplan for området og dels gennem økonomisk støtte, suppleret af gode lokale kræfter, Middelfart Sparekasse, Middelfart Industriforenings Fond og de øvrige fonde og pengeinstitutter som har støttet projektet i gennem alle årene.