test

Velkommen til
Lillebæltværftets venneforenings hjemmeside

Lillebæltværftets venneforening har til formål:
At skabe folkelig interesse omkring værftet.
At skabe indtægtsgivende aktiviteter til støtte for værftet.
At tilrettelægge aktiviteter i og omkring værft- og havnemiljøet.

Derfor forsøger venneforeningen at lave arrangementer som henvender sig til et bredt publikum, her skalnævnes salgsudstillinger, revyer, cabaret´er, oplysende virksomhed og mange former for musik.

Den store skibshal, som benyttes til bådebyggeri om vinteren er en fantastisk ramme om sommerens  kulturelle begivenheder.

Nyt fra Venneforeningen – maj 2021

Generalforsamling

Det er vanskeligt at styre en forening korrekt i disse coronatider. Lillebæltværftets venneforening skulle have afholdt ordinært generalforsamling i januar kvartal 2021, men det har jo ikke været muligt. Bestyrelsen foreslår derfor, at den nuværende bestyrelse fortsætter til en generalforsamling formodentlig kan afholdes i januar kvartal 2022, hvis ikke der kommer indvendinger imod. Det hedder vistnok på provisoriske vilkår. Regnskabet for 2020 er afstemt og revideret. Der var et overskud på 45.371 kr. Det synes vi selv er ret pænt, når man tager i betragtning, at det kun var muligt at afholde ganske få af vore arrangementer. Bestyrelsen har vedtaget at overføre 50.000 kr. til Lillebæltværftet.

OBS ! ang. afholdelse af højskoledagene.

Det ser ud til, at vi kan afholde mange af vore planlagte arrangementer i løbet af sommeren. Endelig kalender udkommer snart. Lige nu er vi mest spændt på, om det bliver muligt at afholde de tre højskoledage midt i juni. Forsamlingsloftet bliver kun løftet til 100 personer pr. 11 juni og vi er jo 135. At trække lod vil være det samme som at lave revolution. Vi presser lige nu på hos ældresagen, sundhedsstyrelsen og politiske partier for, at de kan indføre mulighed for dispensation, når det gælder arrangementer for ”65 plussere”. Derfor til alle jer der har billetter prøv lige som os at have is i maven lidt endnu. Vi aflyser meget nødigt.

Hilsen Venneforeningens bestyrelse