test

Aktuelt

Lillebælt-Værftet

Opgaver/Projekter  TORSDAGSHOLDET                                                   22.11.18

Nyt tag på Spilhuset: Startet 01.11.18-  Kaj Lund

Rep./fornyelse af opslagskasser: Startet 08.11.18 – Harald Pedersen- Afsluttet 22.11.18

Rep. Og maling af døre i Jollehusene:  Startet 04.10.18 – Jørgen Illum, Jens Glindvad

Vedligeholdsplan for alle bygninger:  Startet 23.10.18 – Kaj Lund, Jens Lautrup

Mærkning af alt værktøj:  Startet 26.10.18 – Jens Lautrup

Totalrenovering af bundgarnsjollen Støren: Startet 2016 – Poul M. Christensen, Erik Hartwell, Peter Juul Rasmussen, Chris Domino Larsen

Totalrenovering af Børresen Dragen:  Startet 27.07.17 – Jens Bødker, Chr. Just, Jens Køstner, Kurt Jochumsen, Jens Lautrup

Renovering af Svinøjollen:  Startet 2017- Graham Sidey, Niels Friis Autzen, Jens Glindvad

Flagmast på Trekroner:  Startet 2017 – Lui Dyg, Kurt Kragh,  Kaj Lund

Nyt tagpap på vest siden af taget på den store hal: Startet 2017 – Kaj Lund – Afsluttet OKT. 18

Fadølsbar på hjul til Venneforeningen:  Startet 11.10.18 – Harald Pedersen afsluttet nov. 18

Maling af de hvide vinduer i Jollehusene – Startet 22.09.18 – afsluttet okt. 18

Udearealer – oprydning, ukrudt, gl. træ, gl. jern m.m.: Startet 15.11.18 – Peder Oscar, Asger, Birgit

Rep. Af udvendige skinner og skinneføring til Bloksaven: Startet 15.11.18 – Bent Overby, Peder Oscar

Modernisering af køkken på 1. sal: Priser undersøges nov./dec. 18 – Harald Pedersen

Rep. Og maling af vest døren i Matroshuset: Startet 22.11.18 – Harald Pedersen

Reparation af Jollebroen: Startet 24.11.18 – Jens Glindvad, Rudolf Reimer

Maritim husflid – lavet af rest-træ og tænkt solgt i forbindelse med Værftets markedsdage. 

Overdækning af udendørs træ lager og udstillings joller: Når endelig placering er fundet.

Vinduer i portene til spantegulvet:  Afventer endelig tegning over evt. nybygning af hal og kantine

Fjerne alger på broerne:

Rep. Af Løbet: Afventer drøftelse i bestyrelsen

Fremstilling af stativer til klodser til brug på Bedding m.m:

Rep. Af Bedding, beton i vandlinjen samt det nederste af kajkanten.

Maling af sokkel på hele værftets bygning:

Maling af vinduer, døre og vægge i den store hal, hvor det trænger: