test

Ansvarsområder

På bestyrelsesmøde i Lillebælt Smakkelaug mandag d. 24/9 2018 er man blevet enige om flg. ansvarsfordeling.

Værftet Smakkelauget Venneforeningen
Værftets bygninger/lokaler Joller og Både. Arrangementer
Jollehusene Hjemmeside LS. Pr/Markedsføring
Beddingen PR/markedsføring LS. Hjemmeside Venneforening
Maskiner Blokken, Redaktionelt bidrag og distribution Blokken   Redaktionelt bidrag og  
Truck til egne medlemmer. distribution til egne medlemmer.
Broer Medlemskaber:  DFÆL, TS, Kysten, m.m. Lokaleudlejning i perioden 1.5-31.8
Pæle Forsikringer Joller og Både.  
Udearealer    
Værktøj    
Træ    
Drage    
Bibliotek    
Blokken udgifter og indtægter    
Hjemmeside    
Nøgler/Systemnøgler    
Pr/markedsføring Værftet    
Lejekontrakt Chris    
Forsikringer    
Lokaleudlejning- 1.9-30.4    
Arbejdsmiljø/sikkerhed    
Beredskabsplaner    
Kontakt til kommunen    
Fundraising Værftet    
Museum i samarbejde med MF og FA     
museum    
Matroshuset