test

Generalforsamling 2019

Lillebæltværftets Venneforening – generalforsamling
10. november 2019 – kl. 10.00

Referat:

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent:
  Michael Andersen
 2. Valg af referent:
  Johannes Frederiksen
 3. Godkendelse af fuldmagter:
  Ingen
 4. Formandens beretning (kortfattet referat):

  Asger startede med at nævne det var rart at aflægge beretning, når året igen havde været forrygende med gode arrangementer, godt samarbejde alle hjælpere imellem og sidst men ikke mindst et godt overskud til værftet.

  Der havde været ca. 3500 gæster/besøgende i årets løb.

  Nyt med to pottemagerudstillinger i samarbejde med CLAY.

  På havnens dag 2019 indviedes de nye informationsstandere og vi havde ligeledes håbet på indvielse af den nye Flagmast, men det lykkedes ikke at få fundamentet lavet, så nu ser vi frem til det lykkes at indvie masten i 2020.

   Fuldt hus til både højskoledagene og til Revyen. Venneforeningen blev ved revyen udnævnt til Årets Amatør, som tak for den gode indsats alle hjælpere gør ved alle deres arrangementer.

  Visens skib samlede også fuldt hus, men desværre havde vi haft en del af de andre arrangementer med svag tilslutning, blandt andet søndagsmatineerne, men også visesang og jazz var svagt besøgt. Vi dropper nok en del arrangementer i år, da vi ikke vil lave så store forberedelser uden også at tjene på det. Jazz og sild vil vi fastholde, men sætter prisen en del op, ligesom de fleste andre arrangementer også får en lille stigning.

  Fynske Bank havde bevilget 50.000 kr. til indkøb af nyt lydanlæg. Samtidig var det aftalt med Middelfart Amatørteater at de ville betale udgiften til de nødvendige antal headset(12 stk.), som derved blev deres ejendom.

  Asger sluttede med at takke både bestyrelse og hjælpere for det gode engagement, og at alle altid stillede op med godt humør.

  Beretningen godkendtes med klapsalver.

 5. Kassererens beretning:
  Johannes fremlagde regnskabet der blev godkendt.
  Det blev besluttet at overføre 110.000 kr. til Værftet.
 6. Indkomne forslag:
  ingen
 7. Valg til bestyrelsen:
  Asger Frederiksen genvalgtes
  Doris Engholm genvalgtes
  Asta Friis genvalgtes
 8. Valg af suppleanter:
  Michael Andersen er 1. suppleant, og ikke på valg
  Flemming Worsøe genvalgtes til 2. suppleant
 9. Valg af revisor:
  Jørgen Illum genvalgtes
 10. Valg af revisorsuppleant:
  Geert Christensen genvalgtes
 11. Fastsættelse af kontingent:
  Uændret kontingent på 125 kr. for enkeltmedlemmer og 200 for husstandsmedlemskab blev vedtaget.
 12. Eventuelt:
  Det blev nævnt at øget brug af udstillingsskabene til orientering om foreningen kunne være med til at øge synligheden af vort virke.
  Forslag om at sende mail ud både til oplysning om arrangementer og ved kontingentopkrævning. (begge dele vil blive forsøgt)

  Referent Johannes Frederiksen

 

Formandsberetning for Lillebæltværftets venneforening 2019
i sin fulde ordlyd:

Det er rart at aflægge beretning, når man synes at næsten alt er ”kørt som i smør”. Vi har igen haft et forrygende godt år, vi har haft gode arrangementer, vi har været mange frivillige hjælpere som har haft et    godt samarbejde. Og sidst men ikke mindst, vi har genereret et godt overskud til værftet, det er jo det, der er vores primære opgave, derom senere. Vi har haft mange glade og tilfredse gæster, forleden ringede kassereren for værftet og spurgte om jeg kunne sige sådan cirka, hvor mange gæster vi har haft i årets løb. Jeg fik det til ca. 3500, det tæller jo godt når der kommer 500 eller flere til vores åbent-hus søndage. I år har vi tilmed haft en ny form for udstillinger. Vi har i samarbejde med keramikmuseet haft 2 pottemagerudstillinger. Disse udstillinger har før været afholdt oppe på museet, men pladsen deroppe var blevet for trang, og så fandt vi ud af, at det var bedre at arrangere det her. Det har været en succes, og samarbejdet har været rigtig godt, så vi kopierer i 2020.

Ellers har vi som sædvanlig lagt hus til fagforeningerne og de politiske partiers 1. maj møde, det var igen godt besøgt, og det kører efter samme drejebog som alle foregående år.

Ølsmagningsaftenen i samarbejde med Kvickly forløb ligeledes godt. Det er et nemt arrangement for os, vi skal blot stille borde op og hjælpe med udskænkning, så ordner Jørgen i Kvickly resten, der er altid fuldt hus, og alle gæster er glade når de går herfra, måske hjulpet godt på vej af rigeligt med øl og et godt pølsebordstraktement.

Vi havde måske håbet, at flagmasten på Trekroner skulle indvies på havnens dag. Masten var færdigt, men fundamentet manglede, så det måtte udskydes, nu håber vi, at det kan lykkes på havnens dag den 6. juni 2020. Vi fik i stedet alle informationsstanderne, som nu står foran de stationære skibe i havnen indviet af viceborgmesteren. Der var mange gæster, vi smurte i hvert fald rigtig mange håndmadder. Vi ser frem til at havnens dag 2020 bliver et rigtigt tilløbsstykke.

Der var igen udsolgt til højskoledagene. Igen tre forrygende dage ledet af Niels Ole Frederiksen. Gæsterne roste arrangementet, gode foredrag, megen sang og god forplejning. Vi har travlt disse dage, men vi får også god feed-back. Prisen bliver sat op i år, jeg håber ikke, at det afholder nogen fra at købe billet. Jeg bliver allerede nu ringet op af mange, som vil reservere, selv om de godt ved, at salget først starter den 1. december.

Årets revy hed ”Fake news”. Det var efter min mening den bedste revy i mange år. Middelfart Amatørteater leverede et godt produkt, og vi fulgte op med god betjening, så alle var glade, fuldt hus alle tre dage. Amatørerne udnævner hvert år ”Årets amatør” Det er tiltænkt nogen eller en som har gjort sig bemærket på en eller anden måde. Den ære fik Venneforeningen i år. Vi opfattede det som et stort skulderklap og er meget stolt af udnævnelsen. Diplomet bliver hængt op nede i hallen. MAT lavede også kabaret i efteråret, det var ligeledes flot, desværre ikke udsolgt. Vi har igen i år som alle de foregående år haft et rigtigt godt samarbejde med MAT.

Jeg har før nævnt vores åbent-hus søndage, jeg kan godt forstå, at de er velbesøgte, der er mange flotte ting til salg og skue, og udvalget er meget varieret fra søndag til søndag. Mange af udstillerne kommer igen år efter år, fordi de sælger godt, men også fordi de synes, at her er hyggeligt og rart. Det er ikke her vi tjener flest penge, men det er vores store vindue ud mod omverdenen.

Vi havde også i år en koncert i samarbejde med God Underholdende Folkemusik. Musikerne var Anders Mikkelsen og Anders Roland. De leverede en god underholdning og god musik, desværre blev der ikke solgt ret mange billetter, der var ikke fyldt, selv om vi havde inviteret en del til at fylde op.

Vi har desværre haft flere arrangementer i år, som har givet underskud, og det kan vi ikke lide. Vores søndagsmatineer med underholdning og kaffe/kage har ikke slået an, selv om vi have gode lokale kræfter på plakaten. Vi dropper det nok til næste år, vi vil ikke lave store forberedelser og så ikke tjene på det.

Visens skib samlede som sædvanlig mange mennesker i hallen, men det er jo også gratis. Vi tjener godt på ølsalget denne aften og vi har ikke spor arbejde med annoncering og pressemeddelelser. De får så lidt af overskuddet.

Fyn rundt for de bevaringsværdige træskibe aflagde ikke Middelfart besøg i år, så var ikke booket til at lave morgenmad til alle gæsterne.

Scenen var fuldt belagt i trekantområdets festuge. Der var tre jazzkoncerter og så et foredrag. Biblioteket havde lånt hallen, til et foredrag, det var Allan Buch, som fortalte om fiskeri og fangstmetoder i Lillebælt. Jeg havde forventet meget af de tre jazzkoncerter, også rent økonomisk. Der blev jeg skuffet, hvis ikke jazz i trekanten havde støttet med 12.000 kr. så var det gået galt. Vi holdt lige ”skindet på næsen.” Benjamin og Anders Koppel burde have kunnet trække fuldt hus, men det gjorde de ikke. Sild og jazz med Finn Odderskov gik lige rundt, det var ellers en rigtig god søndag eftermiddag, der blev leveret jazz af meget høj klasse.

I årets løb har en del foreninger været på besøg og fået en rundvisning. Mange ved ikke hvad vi går og laver hernede. De bliver ofte overrasket over aktivitetsniveauet. I er velkommen til at opfordre andre grupper til at besøge os.

En meget god nyhed: Fynske banks fond har tildelt et beløb på 50.000 kr. til køb af et nyt lydanlæg.

Til slut vil jeg sige tak til alle bestyrelsesmedlemmer for rigtig godt samarbejde, og tak til alle frivillige for jeres engagement. I stiller altid op og går til arbejdet med godt humør. Tak for det.