test

Lillebælt Smakkelaug

 

  

Velgennemført

KULTUR SEJLLADS for de 6-16 årige i Middelfart

I anledning af at den Nordiske klinkbygningstradition er optaget på Unesco Verdens Kulturarv den 14/12 2021 og at kulturministrene i de nordiske lande har underskrevet konventionen, der forpligtiger landene til at sikre klinkbygningstraditionen og milijøerne omkring denne for fremtiden, afholdt Lillebælt Smakkelaug i uge 26 Kultur sejlads for 6-16 årige i Middelfart Kommune.

Børnene fik en kulturel og naturoplevelse, indsigt i en lokal kystkultur, hvor klinkbygningstraditionen er rundet af, samt den specifikke sejltradition, som smakkejollerne repræsentere. Jollerne har været anvendt til fiskeri og transport på Lillebælt og i vinterperioden blev der jagtet marsvin, hvorfra der af spækket, kunne udvindes olie, der blev brugt til lampeolie.

Sejladserne afvikledes i uge 26, fra mandag d. 27 juni til torsdag d. 30 juni . Der blev sejlet med to hold børn hver dag.

Onsdag d. 29 juni var reserveret til sejllads med Ukrainske børn alene her mødte der 28 op.

Der blev sejlet i 5 velholdte Smakkejoller, bemandet med erfarende smakkesejlere.

Den smukke klinkbygget jagt,  ”DE TO SØSKENDE”, fulgte sejladserne på tæt hold.

Selve projektet var en sådan succes at vi påtænker at gentage succesen igen i 2023 år. 

Kultursejladsen blev støtte af: 

    

     

 


Lillebælt Smakkelaug er stiftet d. 21. oktober 1993 med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egns typiske joller. Desuden er det vores formål at beskrive kystkulturen i vores nærområde, dvs. kyststrækningen fra Assens til Båring og fra Årøsund til Trelde Næs på Jyllandssiden.

På de flg. sider kan du finde oplysninger om Smakkelauget generelt, vores Joller og både, hvordan man bliver medlem, hvad vi laver Tirsdag aften og meget mere.

 

 

OPHAVSRET:

Al tekst og fotomateriale på dette website er underlagt loven om ophavsret og må ikke kopieres eller anvendes uden forudgående aftale med Lillebælt Smakkelaug