test

Henner Friiser

 

             

 

Jollen er en 2 - smakke på 18'

Den 1. juli 2014 søsattes ” HENNER FRIISER” i gammel havn i Middelfart. Den er bygget på Lillebæltværftet i Middelfart 
i fuld overensstemmelse med gamle håndværkstraditioner

Den originale model til smakkejollen “HENNER FRIISER” blev bygget af Mads Illum i 1886 og leveret
til fisker Johannes Dahlsgaard på Lyngs Odde. 

Den gamle jolle blev af efterkommere overdraget til Fredericia Museum og videregivet til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 
hvor den nu er indlemmet i samlingen. Det er heldigt, at dette væsentlige stykke kulturarv hermed er sikret for eftertiden.
Da Marsvinslauget i Middelfart i tæt samarbejde med Lillebælt Smakkelaug besluttede at genskabe en sødygtig kopi af den gamle jolle, 
blev denne målt nøjagtigt op, hvorefter frivillige med erfaring i bådebygning gik i gang med fremstillingen på Lillebæltværftet.

Smakkejollen har fået sit navn efter en opdigtet figur i B.S. Ingemanns historiske roman ” Erik Menveds Barndom” fra 1828. 
Henner Friiser optræder i romanen som oldermand for marsvinjægerene i Middelfart, og har som sådan også lagt navn til 
museets bindingsværkshus i Brogade, hvor Ingemann havde givet ham bopæl.

Marsvinslauget i Middelfart eje "HENNER FRIISER" og vil benytte den som et levende stykke kulturarv, der skal formidle 
fortællinger om kystkulturen i og omkring Lillebælt.

Vedligeholdelsen af "HENNER FRIISER" varetages af Lillebælt Smakkelaug.

Projektet er støttet økonomisk af: Fiskeri LAG Fyn, Friluftsrådet og Sydfynske Dampskibsselskabs Fond

Se mere på: www. middelfart-museum.dk/marsvinjagt  

OPHAVSRET:

Al tekst og fotomateriale på dette website er underlagt loven om ophavsret og må ikke kopieres eller anvendes uden forudgående aftale med Lillebælt Smakkelaug