test

Henner Friiser

Den 1. juli 2014 søsattes ” HENNER FRIISER” i gammel havn i Middelfart. Den er bygget på Lillebæltværftet i Middelfart i fuld overensstemmelse med gamle håndværkstraditioner
Den originale model til smakkejollen “HENNER FRIISER” blev bygget af Mads Illum i 1886 og leveret til fisker Johannes Dahlsgaard på Lyngs Odde. Den gamle jolle blev af efterkommere overdraget til Fredericia Museum og videregivet til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor den nu er indlemmet i samlingen. Det er heldigt, at dette væsentlige stykke kulturarv hermed er sikret for eftertiden.

Da Marsvinslauget i Middelfart i tæt samarbejde med Lillebælt Smakkelaug besluttede at genskabe en sødygtig kopi af den gamle jolle, blev denne målt nøjagtigt op, hvorefter frivillige med erfaring i bådebygning gik i gang med fremstillingen på Lillebæltværftet.

Smakkejollen har fået sit navn efter en opdigtet figur i B.S. Ingemanns historiske roman ” Erik Menveds Barndom” fra 1828. Henner Friiser optræder i romanen som oldermand for marsvinjægerene i Middelfart, og har som sådan også lagt navn til museets bindingsværkshus i Brogade, hvor Ingemann havde givet ham bopæl.

Marsvinslauget i Middelfart eje “HENNER FRIISER” og vil benytte den som et levende stykke kulturarv, der skal formidle fortællinger om kystkulturen i og omkring Lillebælt.

Vedligeholdelsen af “HENNER FRIISER” varetages af Lillebælt Smakkelaug.

Projektet er støttet økonomisk af: Fiskeri LAG Fyn, Friluftsrådet og Sydfynske Dampskibsselskabs Fond

Se mere på: www. middelfart-museum.dk/marsvinjagt