test

Om Lillebælt Smakkelaug

Lillebælt Smakkelaug er stiftet d. 21. oktober 1993 med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egns typiske joller. Desuden er det vores formål at beskrive kystkulturen i vores nærområde, dvs. kyststrækningen fra Assens til Båring og fra Arøsund til Trelde Næs på Jyllandssiden.

Lillebælt Smakkelaug har ca. 170 medlemmer hvilket betyder, at mange personer er aktive i en eller flere af laugets aktiviteter.

Lillebælt Smakkelaug har igennem årene gennemført en række restaureringer og nybygninger af egnstypiske brugs- og lystfartøjer udført af frivillige medlemmer af lauget.

Vi råder over en række joller, pramme, lystfartøjer og Jagten “De To Søskende”. En del er sejlende, nemlig kopien af 3-smakke lodsjollen fra 1896, “Susanne”, søsat i 1997, kopi af en 2-smakke fra 1886, “HENNER FRIISER”, søsat 1 Juli 2014,  spejlbygget smakkejolle “NORDENSKJOLD”, søsat i 2007, bæltbåden “METTE” bygget i 1976 af Ebbe’s bådebyggeri i Marstal. Jagten “De To Søskende”, bygget i 1910 til paketsejlads på Agersø i Storebælt. Jagten blev af skibsbevaringsfonden overdraget til en forening under Smakkelauget i 1996. 

På permanent udendørs udstilling har vi “TOVE”, en bundgarnsjolle bygget i 1922 på Middelfart Skibs- og Bådebyggeri til en lokal fisker på Føns Hoved, skænket af fisker Korfits Hansen, Føns. Desuden har vi en 10 fods sejlpram, bygget hos den lokale bådebygger August Ulriksen, Strib, skænket af Schmidt-Andersen, Strib.

En del joller er under restaurering på Lillebælt-Værftet, bl.a. en 2-smakke, bygget 1938, samt en 30 fods bundgarnsjolle, “STØREN”, bygget 1936. Fælles for dem begge er at de bygget her på Værftet.

Ud over alle disse aktiviteter har laugets medlemmer deltaget i en løbende restaurering af værftsbygningere, værftets bedding og broer, nybygning af jollehusene, indviet i 2004. Den ene bygning indeholder værftets kystkultur udstilling, hvor der bl.a. er udstillet bådebygger værktøj, smakkejolle og motorjolle.

Lillebælt-Værftet og Lillebælt Smakkelaug udsender BLOKKEN 4 gange om året. Bladet udsendes til medlemmer af SMAKKELAUGET, LILLEBÆLT-VÆRFTETS VENNEFORENING og sponsorer, foreninger og andre interesserede. En elektronisk udgave kan tilgås på Værftets side.  Blokkens oplag er på 450 eksemplarer

OPHAVSRET:

Al tekst og fotomateriale på dette website er underlagt loven om ophavsret og må ikke kopieres eller anvendes uden forudgående aftale med Lillebælt Smakkelaug