test

 

Lillebælt-Værftet

Foreningen Lillebælt-Værftet har til formål at drive det gamle Skibs- og bådebyggeri i Middelfart under navnet Lillebælt-Værftet, samt stille lokaliteter til rådighed for de tilsluttede jolle/bådelaug til vedligehold, restaurering og nybygning af træskibe og joller.

De tilsluttede jolle/bådelaug omfatter for tiden Lillebælt Smakkelaug og Foreningen til Jagten De To Søskendes bevarelse.

Lillebælt-Værftet drives som museumsværft og søfartshistorisk center for den nordlige del af Lillebælt med hovedvægten lagt på områdets kystkultur og træskibsbygningstraditioner.

Foreningens formål er tillige at bevare Middelfart Skibs- og Bådebyggeri som en levende arbejdsplads. Foreningen har derfor bortlejet retten til at drive bådebyggeri til bådebygger Chris Domino Larsen, der driver sin virksomhed fra Værftets gasbetonbygning.

Foreningen Lillebælt-Værftet er en medlemsdrevet forening.

Den selvejende institution Middelfart Museum og den kommunale institution Fredericia Museum samt en repræsentant fra Middelfart Kommune og Lillebælt-Værftets Venneforening er fødte medlemmer af foreningen og dennes bestyrelse.  

Til daglig ledes foreningen af en formand, der vælges af generalforsamlingen.

I forbindelse med Lillebælt-Værftet er der oprettet en støtteforening der har til formål at støtte Lillebælt- Værftet økonomisk. Støtteforeningen Lillebælt-Værftets Venneforening afholder gennem sommerhalvåret en lang række populære aktiviteter i Værftets lokaler. Aktivitetsoversigten kan findes på Venneforeningens hjemmeside under www.lillebæltværftet.dk.

Arbejdet med vedligehold af de mange bygninger og både og andre aktiviteter på Lillebælt-Værftet udføres af en lang række af frivillige blandt Lillebælt-Værftets medlemmer. I vinterhalvåret fra september til maj samles blandt andet Torsdagsholdet fra kl. 9 til 15 og hygger sig med de forskellige forefaldne opgaver og projekter, nærmere herom på Lillebælt-Værftets hjemmeside under ”Aktuelt ”

Har du lyst til at deltage i arbejdet eller bare ønsker at støtte Værftet, så meld dig ind i Lillebælt-Værftet ved at sende en e-mail til formanden j.lautrup@city.dk, det koster den ringe sum af 300 kroner pr. år. Du er også velkommen til at besøge os en torsdag i vinterhalvåret mellem kl. 9 og 15 for at snuse til stemningen og miljøet og danne dig et indtryk af, om det er noget for dig. Som medlem af Lillebælt-Værftet har du også mulighed for at blive medlem af Lillebælt Smakkelaug og Foreningen til jagten De To Søskendes bevarelse.

Januar 2021
Jens Lautrup
Formand
Tlf. 40860446