Corona Nyt – Lillebælt-Værftet

Lillebælt-Værftet, Lillebælt Smakkelaug og Lillebælt Værftets Venneforening er nu så småt startet op igen efter Corona-krisen.

Lillebæltværftets venneforening er i gang med at få stablet så mange arrangementer på benene som det er muligt med skyldig hensyn til myndighedernes anvisninger, hold øje med programmet på hjemmesiden.

De ca. 30 – 40 frivillige personer, der bruger en masse tid på alle mulige praktiske gøremål på bygninger, skibe og joller er startet op igen. Smakkejollerne er klargjort og søsat og har været på de første ture på bæltet. De to sidste både i Værftshallen er ligeledes klar til at komme ud i uge 25, hvor den store nye maritime flagmast også er klar til at komme på plads på Trekroner ved siden af beddingen. Ultimo juni gøres Værftshallen klar til kulturelle formål så snart årets skrabede program foreligger.

Et af de arrangementer der er planlagt er Gl. Havns Dag søndag den 13. september, hvor det også er Naturens Dag.

 

Med venlig hilsen

Jens Lautrup              Søren Johansen            Asger Fredriksen

 Værftet                       Smakkelauget              Venneforeningen